ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
2012

V+O AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2012

V+O AE ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 2012
2013

V+O AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2013

V+O AE ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 2013
2014

V+O AE ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2014

V+O AE ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ 2014